راهنمای استفاده از سایت

پنل مدیریتی در آدرس https://nivad.io/panel قابل دسترس است.

پنل نیواد مسیر دسترسی و کنترل شما روی اپلیکیشن‌ها و سرویس‌هایی که برای آن‌ها فعال شده اند است. جهت آشنایی بیشتر با بخش‌های مختلف پنل از لینک‌های زیر کمک بگیرید:

نحوه‌ی ساخت و ویرایش اپلیکیشن‌ها
نحوه‌ی فعال کردن سرویس پرداخت درون‌برنامه‌ای
دانلود فایل کتابخانه‌ی پرداخت
جزئیات مالی بخش حسابداری و صورت‌حساب
نحوه‌ی شارژ حساب کاربری
طرح‌های مدیریت هزینه