راهنمای بسته‌ی پرداخت

بسته‌ی پرداخت و proguard

درصورتی که از proguard استفاده می‌کنید rule های زیر را به فایل تنظیمات proguard تان اضافه کنید: -keep class io.nivad.** { *; } -keep class com.auth0.jwt.** { *; } -dontwarn org.** -dontwarn javax ...

معنای اصطلاحات پر کاربرد در پرداخت درون برنامه‌ای

شناسه‌ی کالا نام‌های دیگر: sku و product id عبارتی است حداکثر ۱۰۰ حرفی و غیر تکراری که محصولات مختلف را از هم متمایز می‌کند. این عبارت را کاربر نمی‌بیند و ...

راهنمای کتابخانهٔ پرداخت در Basic 4 Android

 دریافت کد نمونه نمونه این کد را در گیتهاب مشاهده کنید: https://github.com/nivadcloud/InAppBillingB4A راه اندازی پرداخت درون برنامه‌ای گام اول: دریافت کلید RSA از بازار یک نسخه‌ی ...

استفاده‌از کتابخانهٔ پرداخت نیواد در Unity 3D

infoبرای پیاده‌سازی پرداخت درون‌برنامه‌ای و مدل اقتصادی بازی از کتابخانهٔ کامل و قدرتمند سوملا (soomla) استفاده شده است برای پیاده‌سازی پرداخت درون‌برنامه‌ای و مدل اقتصادی بازی از کتابخانهٔ کامل و ...

راهنمای بسته‌ی پرداخت در اندروید

 دریافت کد نمونه نمونه این کد را در گیتهاب مشاهده کنید: https://github.com/nivadcloud/InAppBillingAndroidSample file_downloadدانلود اپلیکیشن نمونه نمونه‌ی فایل apk را می‌توانید از بخش releases گیتهاب دریافت کنید ...

راهنمای کتابخانهٔ پوش نوتیفیکیشن

راهنمای سرویس گزارش خطا

راهنمای استفاده از سایت