آموزش استفاده از کتابخانهٔ Nivad Core در اکلیپس

اضافه کردن کتابخانه به پروژه

Permission اینترنت را به فایل AndroidManifest.xml اضافه کنید:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWEORK_STATE" />

فایل jar کتابخانهٔ Nivad Core را از این آدرس دریافت کنید و به پروژهٔ اندرویدتان اضافه کنید.

در متد onCreate کلاس اپلیکیشن‌تان این خطوط را اضافه کنید:

public class YourApplicationClass extends Application {
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    // Nivad core
    NivadCore.initialize(
        this,
        <Nivad application id>,
        <Nivad application secret>
    );
  }
}

مقادیر application id و application secret را از پنل مدیریت اپلیکیشنتان می‌توانید دریافت کنید. در پنل مدیریت گزارش خطا، بخش «مستندات» این قسمت از کد برای هر اپلیکیشن شما به صورت آماده وجود دارد و برای راحتی بیشتر می‌توانید این قطعه کد را از آن قسمت کپی کنید.

قابلیت‌ها

گزارش خطای خودکار

خطا (Exception) هایی که در اپلیکیشن به وقوع می‌پیوندند و در صورتی که در جایی handle نشوند به صورت خودکار گزارش می‌شوند.

گزارش خطای دستی

در صورت تمایل می‌توانید خطا (Exception) هایی که خودتان در کد handle کردید را هم گزارش کنید. برای این کار از قطعه کد زیر می‌توانید کمک بگیرید:

try {
  ...
} catch (Exception ex) {
  NivadLogger.exception(ex);
}

ثبت Log روی سرور

به کمک کتابخانهٔ نیواد شما می‌توانید Logهای متنی خاصی که تمایل دارید حتما روی سرور آن‌ها را دریافت کنید را گزارش و ذخیره کنید. لاگ‌های متنی در سه سطح info، warning و error سطح بندی می‌شوند.

برای ارسال پیام Log در این سه سطح می‌توانید از متدهای زیر استفاده کنید:

NivadLogger.i("Log Tag", "Log message with info level");
NivadLogger.w("Log Tag", "Log message with warning level");
NivadLogger.e("Log Tag", "Log message with error level");